công ty shipper

Kinh nghiệm giao hàng cần có của 1 shipper

Kinh nghiệm giao hàng cần có của 1 shipper

Khi đã giao hàng, hạn chế dừng lại nghỉ giữa chặng vì đó là điều không tốt cho doanh nghiệp của bạn, nếu khách hàng phải đợi chờ quá lâu. Biết tìm đường đi thuận lợi nhất Lập kế hoạch