đền bù hàng hóa

Những lưu ý khi đền bù hàng hóa bị thiệt hại

Những lưu ý khi đền bù hàng hóa bị thiệt hại

Đối với các đơn hàng được xem hàng trước khi nhận, Shop nên tư vấn trước cho người nhận để người nhận kiểm tra hàng hóa trước khi nhận và thanh toán cho bưu tá. Nếu hàng hóa bị hỏng,