doanh số

Tăng doanh số bằng cách giao hàng

Tăng doanh số bằng cách giao hàng

Có thể nói dưới cái nhìn của khách hàng thì thương mại trực tuyến trước tiên là một hình thức phân phối thuận tiện vì vậy họ luôn hy vọng ưu điểm này được thể hiện trên khía cạnh giao