giao hàng thành công

Chia sẻ kinh nghiệm giao hàng thành công

Chia sẻ kinh nghiệm giao hàng thành công

Trong quá trình tạo đơn, Shop có thể mắc một số lỗi ghi tên sản phẩm không đúng, tên sản phẩm không rõ ràng, dẫn tới việc hãng vận chuyển không phân biệt được hàng hóa chất lỏng, thể tích