kinh nghiệm ship hàng online

Kinh nghiệm khi ship hàng online

Kinh nghiệm khi ship hàng online

Thông tin khách hàng cần được nêu rõ và đầy đủ, bao gồm: tên, số điện thoại và địa chỉ. Nên đưa thêm cả thông tin của shop, để người chuyển hàng có thể liên lạc khi cần xác nhận