kinh nghiệm trước khi giao hàng

2 kinh nghiệm quan trọng trước khi giao hàng

2 kinh nghiệm quan trọng trước khi giao hàng

1. Nhắn tin hoặc comment vào hòm thư nhắc lại cho khách 1 lần nữa số tiền khách phải trả cho 1 món đồ là bao nhiêu (cái này rất quan trọng nhé) 2. Gọi điện thoại trước khi bắt