shipper

Cách giải quyết khi các shipper cạnh tranh nhau

Cách giải quyết khi các shipper cạnh tranh nhau

Hiện chưa thể thống kê tại Hồ Chí Minh, Hà Nội có bao nhiêu nhóm shipper đang hoạt động, nhưng việc nhóm này nói xấu nhóm khác, lừa đảo nhau, giành cướp khách… diễn ra khá thường xuyên cho thấy

Phổ biến tình trạng lừa đảo tiền cọc của shipper

Phổ biến tình trạng lừa đảo tiền cọc của shipper

Hiện chiêu lừa đảo tiền cọc của shipper đang ngày càng trở nên phổ biến, chúng được chia sẻ rất nhiều trên những trang mua bán. Tuy nhiên, luôn có vô số shipper mới “vào nghề” và không phải ai

Kinh nghiệm giao hàng cần có của 1 shipper

Kinh nghiệm giao hàng cần có của 1 shipper

Khi đã giao hàng, hạn chế dừng lại nghỉ giữa chặng vì đó là điều không tốt cho doanh nghiệp của bạn, nếu khách hàng phải đợi chờ quá lâu. Biết tìm đường đi thuận lợi nhất Lập kế hoạch